26.12.17

sretan božić 2

... projekt Krista je Luciferova kreacija ...
Sa tim duhovno-mentalno-energetskim konstruktom on se igra sa imaginacijom masa. Krist je metafora za svoje Duhovno Ja , koje postoji vječno van ove zemaljske patnje, odnosno, zalog spasenja jednog dana. Lucifer kao Duša koje se prodala Hijerarhiji Zla to dobro razumije i sa time vješto manipulira. Stoga nam u Kristovom Učenju i nije ništa bitno od znanja dao, samo podsvjesnu indikaciju mogućnosti koja kroz vjekove tako dobro rezonira sa kolektivnim podsvjesnim. Kad on kaže “Christus Filius Tuus, qui regressus ab inferis, humano generi serenus illuxit“, on to cinično i priznaje. “Krista, tvog sina koji je došao iz ( Inferis - Pakao ) Pakla i donio svijetlo mira ljudskom rodu.“ On priznaje da je Krist, kao manipulacija, kreacija Pakla, odnosno, Reptilsko - Demonske hijerarhije koja je tu da nas “svjetlom mira“ tj. manipulacijom znanja vječno crpi i eksploatira.

Znanje je:
Duše nikada ne umiru, kada fizički umremo, Reptilski NLO nam projekcira bijelu svjetlost i holografske prikaze mrtvih rođaka, prijatelja i svetaca. Nakon što nas to svjetlo posiše unutra dodatno nas se muči da se izvuče sva energija. Onda se memorija pobriše, spremi nas se u cilindar na 80 - 100 zemaljskih godina, ali ne nužno. Tada se prirodno sami napunimo energijom. Onda nas mašina stavi u fetus od 3 tjedna. Kada živimo i patimo, oni se hrane energijom naše patnje. Zato se ljudi i žrtvuju, bilo ritualno individualno, bilo u ratu - masovno. Taj ciklus patnje je moguće završiti ako dovoljan broj nas uvidi prirodu ove manipuacije i probudi se. To je Global Pulse Management.
    Na ovom linku imate objašnjeno kako taj loop radi.