3.3.16

ZAMKA BIJELE SVJETLOSTI 5


Čini se da je Kelli preuzela vodeću ulogu u istraživanju dominantne teme 4D Log-a, a to je Zamka Bijele Svjetlosti, u daljnem tekstu ZBS.
! NAPOMENA - Čini se da se od 7.mj. 2016.g. "Sistem za kontrolu štete Matrixa" aktivirao i 'zamijenio' Kelli (već viđeno na primjeru nekih drugih tragača), te sada imamo 'osobu' fokusiranu na fizikalnost i trivijalne stvari, željnu pažnje i prodaje svojih 'psihičkih' usluga.  (nadajmo se da će stari video materijali opstati --> UPDATE: 2020.god --> nisu opstali, obrisan joj je kanal) Naravno, sve navedeno najbolje ćete ocijeniti Vi sami za sebe, ovo je samo moj utisak.

VIDEO OBRISAN!

U današnjem (3.3.2016) Youtube video uratku priča nam, između ostalog, o sljedećem slučaju, ja ću ga prelistati sa crticama (imena izmijenjena).

- Ana je imala majku (Beti) na samrti
- Ana, zahvaljujući Kelli ima informaciju o ZBS
- Beti je prije smrti vrlo bistra i OTVORENOG UMA, te ju Ana savjetuje da NE ide u BS [BS= bijela svjetlost, a može i BULŠIT, što bi reko naš narod]
- Beti prihvaća, te nakon nekog vremena umire.
- Ana (nakon smrti majke) u jednom razgovoru sa Kelli, pita da li Kelli može "pogledati" (jer ima tu sposobnost) što je bilo sa njenom majkom, da li ju je poslušala i poslije smrti ostala van Bijele Svjetlosti.
- Kelli prihvaća i uspijeva
- Beti joj "kaže" da nakon smrti ljudi idu u svjetlost i da prošavši kroz nju bivaju utrpani u nekakve kockaste crne kontejnere. I ... tamo ima ZAISTA MNOGO TIH KONTEJNERA za naše duše! Ovo predstavlja ogromno saznanje i vrlo je značajno.

[ 09.48 - Kelli: ]
Mi to moramo promijeniti! Ne kažem Vam da nakon smrti ne idete u svjetlost (to je Vaša odluka), nego samo kažem PRIČEKAJTE DOK (nakon umiranja) SE POTPUNO NE RAZBISTRITE. I TEK ONDA ODLUČUJTE ŠTO ĆETE DALJE. Jer, draga moja ekipo, ne želim da Vam se to dogodi ... ma, Beti mi je pokazala tamo ima zaista puno tih crnih kontejnera, koliko god Vam pogled seže ... Prije nego Vas inkarniraju, Vi bivate oteti, i drže Vas u tim crnim kutijama, i iz njih Vas reinkarniraju ... dakle, ne idite u svjetlo ...
...
SVJETLO (iz ZBS) je svjetlo samo po sebi, ALI SE DOGAĐA DA VI KROZ TO SVJETLO NE IDETE KA IZVORU, NEGO BIVATE SKRENUTI na pola puta, ONI* Vas skrenu, ... To se naravno događa ako Vas uspiju prevariti da uđete u ZBS. I onda Vas reinkarniraju.

    To je ono što ja zovem "nedobrovoljna inkarnacija", što je potpuno različito od "dobrovoljne inkarnacije". Kada je nedobrovoljna, onda je netko Vaš gospodar, Vi ste mu predali sebe da ima kontrolu nad Vama ... i putem "nedobrovoljne inkarnacije" vi ćete opetovano završavati reinkarnirani na Zemlji.

... Vaša je stvar što ćete raditi ako NE idete u ZBS ... na tom nivou, netko jednostavno ZNA što treba da zaustavi ovaj sistem porobljavanja i utamničavanja! Što nas se više probudi, I NE ODE U ZBS - to ćemo ih više oslabiti i oni će otići.

NE VJERUJTE meni, nego odite pa sami vidite (ako astralno sretnete nekoga tko je umro i ne otišo u ZBS), raspitajte se što treba raditi, pitajte ga sve, jer nisu samo bitne informacije o tome što nakon smrti ne treba raditi, nego su jednako bitne i informacije o tome što treba raditi ... I, mi MORAMO CIRKULIRATI TE INFORMACIJE KAKO BISMO PREKINULI OVAJ CIKLUS NAŠEG KIDNAPIRANJA I ENERGETSKOG ISKORIŠTAVANJA ZA NJIHOVE POTREBE

[ Kraj parcijalnog prevoda ]
* ONI = Arkoni / Alati Matrixa / Parazitarna 4D Gamad / nazovi-ih-kako-hoćeš ; prim.prev