8.5.14

Razbijanje Kocke

Shattering the Cube, by Amitakh Stanford, 4th July 2004

Sveta ili ezoterične geometrija je zapravo jezik koji se koristi za opisivanje interakcija i izraz oblika. U fizičkoj dimenziji, gdje postoji prostor, vrijeme i materija, geometrija postaje gruba i gotovo besmislena, iako su neki pokušali tome dati smisao. Zbog svoje nejasnoće, geometrija nije učinkovit jezik u fizičkoj dimenziji. Zvukovi i simboli su bili zamijenjeni za geometriju da bi dali smislen jezik za izražavanje i komunikaciju.

Kvadrat je četverostrana plošna figura u kojoj su sve strane jednake dužine i pod pravim kutevima. Zbog opakog dizajna, kvadrat predstavlja temeljni oblik u fizičkoj dimenziji. Pravi kutevi, okomice ili 90-stupanjski kutevi nazivaju se "kvadratima" ali su to zapravo kutevi.  Kvadrati su "teški" kutevi jer uzrokuju konflikt, disharmoniju, neslogu, trvenje, interferenciju, poremećaj i sl.

Astrolozi već dosta dugo znaju za negativne karakteristike kvadrata. Stoga oni tumače 90-stupanjske aspekte kao indikatore za teška vremena.

Mnogi pogrešno misle da je kvadrat povezan sa četiri elementa – Zrakom, Zemljom, Vodom i Vatrom.

Kocka je čvrsta simetrična figura u fizičkoj dimenziji. Ima 6 strana od kojih svaka predstavlja kvadrat. Kvadrat ima 4 prava kuta, kocka ima 24 prava kuta, što znači da posjeduje 6 puta više pravih kuteva ili aspekata od kvadrata. Stoga kvalitet kocke predstavlja indikator za iznimno teška vremena.

Kao što je rečeno prije, nije slučajnost da postoje pravi kutevi, kvadrati i kocke uključeni u strukturalni dizajn stvari koje su ljudi konstruirali. Učestala upotreba pravih kuteva nije slučajna niti evolucijska u ljudskim tvorevinama. Oni se koriste zato jer su ljudi programirani od strane izvjesnih zlih "vrijeme-prostor" bića, te zbog tog programiranja ljudi primjenjuju te teške kuteve na raznorazne objekte poput zgrada, cesta, gradska područja, zidove, prozore, vrata, krevete, stolove, knjige, namještaj, slikarije, transportne kontejnere, papir za pisanje, sanduke, itd. Elektronika se premješta sa {modusa} sinusoidnih valova na kvadratne valove u gotovo svemu danas, uključujući digitalne kamere, CD-e, kompjutere, mobitele, monitore itd.

Pravi kutevi su dizajnirani i dovedeni u postojanje od strane demijurga kako bi hvatali u zamku, kontrolirali i pratili čestice Svjetla (Svjetlosna bića). Sastavljanje pravih kuteva u kocku predstavljalo je važan dio Zamke. Kocka je doslovno Svjetlosna zamka.

Sljedeće će iznenaditi gotovo svakoga. Sunce našeg solarnog sistema uopće NIJE kugla. Ono je KOCKA. Astronomi i znanstvenici pogrešno su pretpostavili, da, obzirom da su planeti i mjeseci u sunčevom sustavu kuglasti, da i zvijezde (sunca) moraju također biti kugle. Važno je vidjeti sunce onakvo kakvo ono zapravo jest – kocka – kako bi se iluzija i programiranje koje sunce emitira počeli raspadati.

Kocka (sunce) se kotrlja i okreće oko svoje centralne točke. To je kotrljanje toliko brzo da kreira iluziju kojom nam se čini da je kocka (sunce) zapravo kugla. Zapravo su sve postojeće zvijezde u kozmosu kocke koje se toliko brzo kotrljaju i okreću da izgledaju kao da su kugle.

Obožavanje sunca predstavlja osnov za glavne religije danas, čak iako je bilo korumpirano ili su njegovi temelji bili sakriveni ili izgubljeni. Npr., Židovi imaju svoje drevne hramove izgrađene tako da štuju sunce i zodijak. U Keltskoj tradiciji istočni smjer je vrlo značajan. Druidi su obožavali sunce; Američki indijanci daju velik značaj sunčevom plesu; Istočne religije vrlo poštuju sunce. U drevnim danima Istočnog svijeta carevi su često bili uspoređivani sa izlazećim suncem. Slobodni zidari obožavaju sunce, a majstor plave lože sjedi na istoku. Na obožavanje sunca ljude su također podsticala i izvjesna zla "vrijeme-prostor" bića.

Sunce izgleda kao da održava život. Zapravo, ono održava biološki život, ali je također i glavni programski agent Tame.
 
Kocke imaju 12 stranica jednake duljine. Dvanaest stranica plus centralna točka čine 13. Moć trinajstice, koja predstavlja ograničenu moć, zaključana je unutar kocke. Upravo ta moć trinajstice drži solarne sisteme i cijeli fizički univerzum na okupu. Međutim, moć trinajstice je iluzorna i djeluje u ovoj dimenziji zbog virtualne stvarnosti koja se održava stalnim umjetnim kretanjem. Postoji biće tame zvano WCLU kome je dodijeljena odgovornost za nadziranje ovog umjetnog kretanja.

Iako je moć trinajstice iluzorna, ona još uvijek predstavlja "grubog goniča robova". Ona zatočuje, kontrolira i manipulira Istinska-Svjetlosna bića jednako kao i Lažna-Svjetlosna bića. Moć trinajstice predstavlja ključ za svu negativnu energiju, iako zavarava ljude da je to pozitivna energija. Dvanaest je uhvaćeno u zamku od strane jednoga i doslovce zamrznuto. Ali oni su zamrznuti u neprekidnom umjetnom kretanju. Kretanje je esencija iluzije. Moć trinajstice ometa ili "blokira" Svjetlost, iako nam izgleda da pomaže biološkim aktivnostima.

Svjetlost rastače moć trinajstice. To je postignuto kroz moć petice {5} . Ovo je uloga Pete Amebe. Njena je uloga da ide direktno u kocku kako bi razbila iluziju stalnog umjetnog kretanja. Kada Petica ide u unutrašnjost kocke, ona ju razbija putem lomljenja spojnih točaka ili kuteva. Kako se kutevi oslabljuju, trinajstica gubi svoj stisak a iluzija se razbija.

Svjetlosna bića bivaju privučena brzo-rotirajućem kretanju, ali kada uđu unutar kretanja da istraže o čemu se tamo radi, ona ne mogu percipirati kretanje i izgleda im da tamo zapravo nema kretanja.
Ovaj stagnirajući efekt često uzrokuje konfuziju koja dalje zatočuje Svjetlosna bića. Objašnjenje: Zemlja se okrene oko sebe jednom u 24 sata, što se može vidjeti putem pozicioniranja neba. Međutim, ljudi na Zemlji ne mogu osjetiti vrtnju. Taj lažni osjećaj stagnacije dalje utamničuje bića i
čini ih smirenima u centru iznimno velike spiritualne opasnosti.

WCLU je odgovorno za iluziju ne-kretanja. WCLU obmanjuje sva bića u fizičkoj oblasti da vjeruju da je ovo postojanje sve što postoji, i da je vožnja na vrtuljku završena i da se sve zaustavilo. WCLU ima slabu točku u Vodi, jer Voda nije obmanuta sa "nema kretanja". To se može primijetiti svakodnevnom plimom i osekom. Onaj koji pozorno promatra Vodu često počinje vidjeti kroz "nema kretanja" iluziju. Međutim, oni koji vide kroz to, često osjećaju da ovdje nema nade i nema izlaza iz ove smutnje.

Pod vodsvom Prve i Druge Amebe, Peta Ameba i svi njeni dijelovi aktivno slamaju lažnu moć WCLU-a. Petica je doslovno unutar kocke i aktivno lomi barijere. WCLU nastoji obeshrabriti i usporiti Peticu, ali su ta nastojanja uzaludna.

Piramide su obično konstruirane sa trostranom ili četverostranom bazom. Piramide sa četverostranom bazom, poput onih u Egiptu, najčešće su korištene za služenje Tami na ovoj planeti. Mnogi nastoje riješiti tajne piramida. Tajne nestaju poput iluzija oko njih kada se piramide sa kvadratnom osnovom gledaju ili od vrha prema dolje ili odozdo prema gore. Te su piramide zapravo nizovi kvadrata koji se veličinom smanjuju kako se ide prema vrhu, ili se veličinom povećavaju ako gledamo od vrha prema dnu. Viđenje piramida na ovaj način bolje je nego gledati u to kao u kvadratni tunel. Ove piramide pomažu održavanju iluzije moći trinajstice na ovoj planeti. Kao dodatak svim piramidama na površini zemlje, postoje i mnoge konstruirane ispod zemljine površine. Dalje, energija gotovo beskonačnih kvadrata u svakoj piramidi na površini nastavlja se širiti podzemno kako se baza sve više povećava, ezoterički rečeno.

Moć kockastog sunca mnogostruko se povećava prisutnošću piramida. Ovdje u fizičkoj oblasti mi govorimo o informacijama koje se prenose i pohranjuju u fizičkim objektima. Međutim, u mnogim drugim dimenzijama informacija biva prenošena i pohranjivana u i kroz nešto što izgleda poput nevidljivih svjetlosnih zraka ili prozirni senzori. Kocka u suncu ima slična svojstva. U grubom obliku, piramide također mogu prenositi i pohranjivati informaciju. Ove činjenice su poznate samo nekolicini.

Cijela je planeta poput kocke koja odašilje, prenosi i prima sve oblike kocko-formnog "prometa". Ovo je povezano sa "nevidljivom kockom" astrala. Stoga je {ovdje} sav život manipuliran i kontroliran sa tog nivoa iz astrala. Sva bića koja kroz to prolaze bivaju označavana od inkarnacije do inkarnacije. Samo su "ratnici" sa čvrstom i snažnom voljom, uz pomoć Svjetlosnih Spašavatelja uspjeli da se odupru nekim ispiranjima mozga koja se dešavaju prolaskom kroz kanal ponovorođenja. Da bi zadržala kontrolu i obmanu, bilo je presudno da Tama formira fizičke zvijezde iz kocki. To omogućuje kontrolu iz astralne kocke u fizičku dimenziju.

Zla vremensko-prostorna bića upućuju zemljane da konstruiraju kocke i da koriste kvadrate kako bi pomogli "spajanju" sa astralnom kockom. Nije slučajnost da je u moto-u Slobodnih Zidara prisutan kutnik
[...]
Zato logo Slobodnih Zidara  (kutnik i šestar) ima kutnik u podnožju. Šestari u logou Slobodnih Zidara označavaju potpunu kontrolu dimenzije putem upotrebe kutnika / kvadrata. Veliko slovo G u centru tog logoa označava geometriju, ali specifično i ezoterički označava kvadrat i kockastu kuglu.

Tako bića Tame prave krugove od kvadrata i kugle od kocki. A ljudi imaju tako malo sumnje da jedan naizgled nevin kvadrat i jedna kocka oblikuju tako zlu zamku.

Slijedi malo propagande Slobodnih Zidara radi predstavljanja toga koliko su važni pravi kutevi za njihove prakse. Primjetite da Majstor Lože sjedi na Istoku gdje se sunce uzdiže, i nosi specifičan dragulj oko vrata. Taj je dragulj kvadar/kutnik:
Majstor nosi sa sobom veliki simbol. If you are of a York Mason you will learn that it is immoveable, whereas if you use the Canadian Work, that it is moveable. The square is the symbol of regulated life and actions. It is the masonic rule for correcting and harmonising conduct on principles or morality and virtue, and as a symbol, it is dedicated to the Master. We also identify ourselves with this symbol, because we are taught that squares, levels and perpendiculars are the proper signs to know a mason. Norman Senn, Past Master Mosaic Lodge #176.

Kvadrati i kocke koji utamničuju i guše Svjetlosna bića nalaze se u procesu razbijanja od strane Petice. Radujte se, tiranska vladavina se uskoro završava.

Udruženi napori mnogih Svjetlosnih ratnika pod vodstvom Attas-a konačno će dati rezultat kada se ova virtualna stvarnost konačno razbije. Odvajanje Istinsko-Svjetlosnih bića i Lažno-Svjetlosnih bića je neizbježno ... [...]